У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

У десятку найкращих освітніх закладів Волині увійшла «Нововолинська спе­ціа­лізована школа №1-колегіум, (7 місце), Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради (10 місце). Зауважимо, Нововолинська гімназія – 15 місце, ЗОШ №3 – 44 місце.

Освіта – це суспільна галузь, що перебуває у постійному русі, змінюється разом зі змінами в суспільстві, які вима­гають нових підходів до організації праці, нового мислення, нового світобачення, нових громадян. Не є винятком і рік нинішній. 25 вересня 2017 року Президент підписав Закон України «Про освіту», а вже 28 вересня він набув чинності. Вносяться зміни до законів про дошкільну та про загальну середню освіту.

21 лютого 2018р. під №87 прийнята постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти». Постанова затверджує навчальний план початкової освіти, визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти. Те, що освітній реформі бути, вже стало фактом. Законом України «Про освіту» врегульовано суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, а також визначено компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування в освітній галузі. Цим державним документам передував ще один, який дав старт освітній реформі, – 14.12.2016р. Міністр освіти і науки Л.Гриневич представила Політичну пропозицію «Нова українська школа», яка стала складовою плану дій уряду на перспективу. «Ми маємо перейти від школи знань до школи компетентностей. Це означає, що ми повинні виокремити необхідне ядро знань і навчити дітей реально з цими знаннями працювати. Цю зміну гарно ілюструє метафора: «можна читати на швидкість, а можна читати з розумінням».

З 1 вересня 2017 року 100 пілотних шкіл України розпочали працювати за проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти, що забезпечує реалізацію Концепції Нової української школи. У числі цих шкіл було визначено у ЗОШ № 6 два перші класи. З метою організованого початку навчального року в пілотних класах були оперативно вирішені усі організаційні питання. Підготовлена належна нормативно-правова база.

Новий Закон України «Про освіту» передбачає співфінансування освітньої галузі з державної субвенції і місцевого бюджету. Для забезпечення перших пілотних класів із місцевого бюджету було виділено 108 000 грн.

Попри наші побоювання фінансування закладів освіти у І півріччі 2018 року було належним. На утримання закладів і установ освіти на І півріччя 2018 року кошторисом за загальним фондом передбачені бюджетні асигнування в сумі 90 530 834,20 грн, профінансовано 80 320 834,19 грн, касові видатки склали 80 320 834,19 грн. З січня 2018 року була підвищена заробітна плата освітянам, що суттєво вплинуло на добробут працівників освіти. У зв’язку з суттєвим підвищенням зарплати за перше півріччя 2018 року її виплачено на суму 62807,6 тис. грн (у тому числі нарахування на заробітну плату становило 11165,5 тис. грн). Педпрацівникам виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення на суму 2843,5 тис. грн. Техперсоналу на суму понад 885,5 тис. грн понад 1059,1тис. грн становила сума на оплату престижності педагогам, понад 84,5 тис. грн – премії до свят. Завдяки керівництву міста, депутатському корпусу міської ради освіта за І півріччя 2018 року отримала 1899,8 тис. грн із бюджету розвитку.

Відповідно до реформи «Нова українська школа» придбано комп’ютерне обладнання за рахунок коштів міського бюджету для всіх шкіл на суму 46,0 тис. грн та проведена закупівля сучасних меблів для початкових класів на суму 184,8 тис. грн і надалі тривають процедури закупівель меблів, обладнання, дидактичних матеріалів для «Нової української школи».

Що ж є запорукою успіху наших учнів? Вважаю, що це умови, в яких діти навчаються, і педагоги, які їх навчають.     «Українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний учитель», – гласить концепція «Нової української школи». Отже, учитель є головною фігурою в реформуванні освіти, її осучасненні. У закладах освіти міста працює потужна армія педагогів, яка гідно виконує державницьку місію.

Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста повністю забезпечені педагогічними кадрами з відповідною педагогічною освітою. Так, у місті працює 446 педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти, з них 430 (96,4%) мають повну вищу освіту, 3 (0,7%) – базову вищу освіту, 13 (2,9%) – неповну вищу освіту.

Освітньо-кваліфікаційний рівень педпрацівників шкіл становить: «спеціаліст вищої категорії» – 294 (68,4%), «спеціаліст першої категорії» – 46 (10,7%), «спеціаліст другої категорії» – 51 (11,9%), «спеціаліст» – 39 (9,0%).

Педагогічне звання «учитель-методист» мають 130 педагогів, що становить 29,1%, «старший учитель» – 113 осіб, що становить 25,3%.

У закладах загальної середньої освіти працює 81 педагог-пенсіонер, що становить 18,2%. З них 55 (67,9%) знаходяться на пенсії більше 5 років.

Той факт, що педагогічні колективи складаються переважно з учителів пенсійного та передпенсійного віку зовсім не означає, що він негативно позначається на якості надання освітніх послуг. Водночас, така ситуація збільшує віковий розрив між поколіннями дорослих і дітей, що ускладнює процес спілкування вчителів та учнів.

Серед педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 115 (63,5%) із 181 з вищою освітою, 7 (3,9%) мають базову вищу освіту, 59 (32,6%) – неповну вищу освіту.

Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників закладів дошкільної освіти: «спеціаліст вищої категорії» – 55 (47,8%);«спеціаліст першої категорії» – 19 (16,5%); «спеціаліст другої категорії» – 22 (19,1%); «спеціаліст» – 19 (16,5%). Педагогічне звання «вихователь-методист» мають 28 педагогів (15,5%), «старший вихователь» – 8 (4,4%).

У закладах позашкільної освіти міста працює 68 осіб, з них мають повну вищу освіту 55 (80,9%), неповну вищу – 13 (19,1%). Серед них 18 педагогів пенсійного віку, що становить 26,5%.

Входження України в інтеграційні світові процеси з їх динамічними змінами на всіх напрямках життє­діяль­ності людини поставили нові вимоги до формування конкурентноспроможної особистості, яка здатна до само­освіти та постійного оновлення знань, володіє навичками програмування професійного та життєвого шляху. Чи готові до цього заклади освіти нашого міста? Відповідь на це запитання дають промовисті цифри і факти.

Результати навчальних досягнень за 2017-2018 навчальний рік учнів початкових класів високі. Якісний показник (високий і достатній рівні) становить 72,2%, середній рівень мають 27,7% школярів, початковий – 0,1%.

За підсумками ДПА за курс початкової школи жоден учень не виконав роботу на низькому рівні. Разом з тим 440 учнів (77%) виконали контрольну роботу з математики на високому і достатньому рівні і 464 учні (81,1%) – з української мови.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-9 класів за 2017-2018 н.р. свідчить, що рівень навчальних досягнень учнів середньої школи знижується порівняно з початковою ланкою.

Якісний показник (високий і достатній рівні) становить 45,1% (знизився на 27,1%), середній рівень мають 48,4% учнів, початковий – 6,8% школярів.

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів старшої школи (10-11кл) показав, що якісний показник (високий і достатній рівні) становить 49,4 %, середній рівень знань мають 45,8% старшокласників, початковий – 4,8%.

Аналіз свідчить, що найбільший інтерес у старшокласників до профілю української філології (ЗОШ № 2, 4, 5, 6, 7, гімназія) та технологічного (ЗОШ № 2, 3, 4, 6, 8). Цим у значній мірі й пояснюється вибір випускниками предметів для здачі ДПА у формі ЗНО і власне ЗНО.

З 11 класу випущено 268 учнів. Українську мову у формі ЗНО складало 263 учні (5 звільнені за станом здоров’я). Із загальної кількості 46 випускників (28,9%) склали предмет на високому рівні, 96 (36,5%) – на достатньому, усього на 7-12 балів (якісний показник) склало 172 учні (65,4%), 84 учні (31,9%) склали на середньому рівні (31,9%) і 7 учнів (2,7%) виконали роботу на 1-3 бали.

Не може не хвилювати той факт, що коли за курс початкової школи якісний показник з української мови становить 81%, учнів з низьким рівнем навчальних досягнень немає, то за курс базової школи якісний показник знизився до 71,8%, на низькому рівні виконали роботу 6 учнів, а за курс старшої школи якісний показник знизився до 65,4%, а 7 учнів отримали низький показник. Це повинно бути предметом для обговорення як на рівні шкіл, так і на рівні міських методичних об’єднань. Крім цього, варто проаналізувати, яка ж роль філологічного профілю.

Найбільша кількість учнів (крім української мови) здавала ДПА у формі ЗНО з історії України (159 випускників, 59,3% від загальної кількості). Найбільший відсоток учнів, які справилися з роботою на високому рівні – в гімназії (11 учнів, 57,9%, учитель Дацюк В.Г.). ДПА у формі ЗНО з географії здавало 109 учнів, що становить 40,7% усіх випускників. З них 18 учнів (16,5%) показали високий рівень знань, 33,9% – достатній, 44% – середній, 5,5% – 6 учнів – початковий. 95 учнів із 268 (35,4%) складали математику. 18 із них (18,9%) виконали роботу на високому рівні.

Для участі у ЗНО 2018 року зареєструвалися 264 випускники закладів загальної середньої освіти м. Нововолинська. З них: на українську мову та літературу – 264, математику – 100, історію України – 182, біологію – 60, географію – 136, англійську мову – 87, німецьку мову – 2, фізику – 8, хімію – 23. Для здачі ЗНО з англійської мови, фізики та хімії у пунктах тестування м. Луцька, відповідно до наказу управління освіти від 22.05.2018р. № 195-А «Про перевезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які є учнями закладів загальної середньої освіти м. Нововолинська до пунктів тестування та у зворотному напрямку», було організовано довезення учасників тестування з числа випускників закладів загальної середньої освіти.

Здобуття знань – процес двосторонній. Його результати залежать як від тих осіб (педагогів), хто ці знання дає, так і від тих, хто їх отримує. Проте і можливість, і бажання, і задатки не в усіх однакові. А отже, є ті, які просто вчаться, а є ті, які наполегливо і творчо здобувають знання. І важливо лише своєчасно відчинити їм двері, але не проштовхувати в них.

Розвитку творчої обдарованості школярів, підвищенню їх інтелектуального рівня у значній мірі сприяють Всеукраїнські учнівські олімпіади із навчальних предметів, турніри із базових навчальних дисциплін, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.

У І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 н. р. взяли участь 753 школярі 4-11 класів гімназії та НВК і 2305 учнів закладів загальної середньої освіти.

У ІІ етапі – 631 школяр, переможцями стали 200 учнів, зайнявши 294 призових місця, з них І місце – 69 учнів, ІІ – 79, ІІІ – 146.

Відповідно до рейтингу серед закладів нового типу І місце посіла команда НВК, ІІ – команда гімназії (директори Мороз С.В., Шиян Л.В.).

Серед загальноосвітніх навчальних закладів І місце – команда ЗОШ № 3 (директор Мороз Ю.К.), ІІ місце – команда ЗОШ № 5 (директор Гордійчук В.Ф.), ІІІ місце – команда ЗОШ № 2 (директор Кобиш А.А.).

За аналітичними даними команди НВК, гімназії, ЗОШ № 2, 3, 5 (директори Мороз С.В., Шиян Л.В., Кобиш А.А., Мороз Ю.К., Гордійчук В.В.) стабільно домагаються високих показників. Рейтинг команд шкіл міста протягом 5 років видно на діаграмі.

На ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів м. Нововолинськ представляли 73 школярі, а саме: 26 учнів із НВК, по 10 із гімназії і ЗОШ №5, 8 – із ЗОШ №2, по 6 із ЗОШ № 3 та ЗОШ №7, 4 – із ЗОШ №8, 2 – із ЗОШ №6, 1 – із ЗОШ №4. Переможцями стали 50 учнів. Велика подяка учителям, які з року в рік добросовісно, творчо і результативно працюють над розвитком творчої обдарованості школярів. Це Шовкович Н.Ф., Козачук О.М., Патіюк І.Ю., Горбач А.Є., Храпчун С.М. Зелінська Г.К., Жидкова Л.М. (НВК), Дацюк В.Г., Ступчик З.Р., Решетовська В.П., Савюк Л.П. (гімназія), Цеголко Л.С., Неминуща С.В. (ЗОШ № 2), Гордійчук В.Ф., Гримак Є.А., Грищук Н.В., Вітюк Р.О., Михайлюк Л.Є. (ЗОШ № 5), Трофимчук С.О., Іщук Є.І., Скібіцька Н.С. (ЗОШ № 7), Ткачук В.В., Слободян В.І. (ЗОШ № 8) та інші. Саме про них можна сказати словами Конфуція: «Коли шляхетна людина вчить і виховує, вона веде, а не тягне за собою, спонукає, а не змушує».

Значну роль у розвитку творчої обда­рованості школярів відіграють турніри із базових дисциплін. Члени шкільних науко­вих товариств у 2017-2018 н.р. узяли участь у 12 турнірах із базових навчальних дисциплін – 490 учасників.

Найрезультативнішою у міському етапі турнірів була участь команди ЗОШ № 5 (10 перемог), НВК (9 призових місць), гімназії і ЗОШ № 2 (по 8 призових місць).

Реформування системи національної освіти на сучасному етапі вимагає все­бічної уваги до кожної з її складових частин, проте не слід забувати, що кожна зі складових неперервної освіти – це поєднання навчальної діяльності із вихованням.

Національно-патріотичне, а саме вій­сь­ко­во-патріотичне виховання учнів є одним із пріоритетних завдань кожного навчального закладу, який має чітку систему роботи і є осередком становлення громадянина-патріота. Над цим ефективно працюють: заступники директорів із виховної роботи: Кльофа М.Л., ЗОШ №5; Костюк О.С., ЗОШ №7; Гапонюк С.М., гімназія; Костянець І.В., НВК; класні керівники: Ступчик З.Р. та Калмикова М.А., гімназія; Храпчун С.М., НВК; Савчук Н.М., ЗОШ № 2; Корнійчук С.В., ЗОШ № 3; Михайлюк Л.Є., ЗОШ № 5; Кравчук О.В та Дацюк О.М., ЗОШ №6; Хомик І.В., ЗОШ №7; Карась А.В., ЗОШ №8.

Громадянський компонент виховання найвиразніше втілено у змісті навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу, виховний потенціал якого ефективно використовували педагоги: Дацюк В.Г. (гімназія), Максимович Л. Д (НВК),Кравчук О.В. (ЗОШ №6), Скібіцька Н.С. (ЗОШ №7), Палій Т.В. (ЗОШ №8), Цеголко Л.С (ЗОШ №2), Гримак Є.А. та Альошина Л.Р.(ЗОШ №5), Сліпчук О.А. (ЗОШ №4), Крисюк А.О. (ЗОШ №3).

НВК розпочав реалізацію освітньо-виховного проекту міжрегіональної взаємодії ЗНЗ нового типу «У майбутнє разом» («Міст дружби») спільно з Маріупільським НВК «колегіум-школа» № 28 Донецької області.

Ефективність усієї виховної роботи багато в чому залежить від особистості педагога, від багатства його внутрішнього світу, від знання ним психології, від його уміння проникнути у внутрішній світ дитини, проявити інтерес та почуття поваги до її особистості, сприйняти її критику, викликати на щиру розмову. Тому гаслом виховної роботи є висловлювання Ж.-Ж. Руссо: «У серце увійде лише те, що йде від серця».

Покращенню здоров’я школярів сприяє і належна організація гарячого харчування.

За сприяння міської влади, відповідно до рішення від 22.12.2017р. №21/19 були виділені кошти на організацію харчування школярів, які відповідно до чинного законодавства потребують соціального захисту: учнів-сиріт і позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, вимушено переселених школярів зі Сходу, дітей учасників бойових дій, у тому числі загиблих на Сході України. І хоч сума коштів на ці потреби велика ( у середньому 17-18 тис. грн. на день, понад 770 тис. грн. за навчальний рік, хоч наше місто єдине в області, яке вирішує потреби з харчування такої великої кількість соціально незахищених школярів, проте здоров’я дітей підтверджує ці потреби.

Запорукою здоров’я і результативного навчання школярів є вдало організовані оздоровлення та відпочинок, показники з яких із кожним роком покращуються.

Завдяки міському керівництву в особі голови, депутатського корпусу на організацію оздоровлення та відпочинку управління освіти отримало близько чотири мільйона 690 тис. гривень (у 2017 році 1 млн. 860 тис. грн). З них на підготовку до оздоровчої кампанії – 2 млн. 691 тис. грн, на проведення оздоровчої кампанії – 1 млн. 899 тис. грн.

А запорукою високого рейтингу табору «Прикордонник» є належні умови, якісне харчування, цікаве і змістовне дозвілля.

На базі загальноосвітніх навчальних закладів працювало 9 мовних таборів, якими було охоплено 216 учнів, до роботи з ними залучено 27 педагогів.

Сьогодні ми аналізуємо попередній начальний рік, проте прийдешній уже на порозі. Завершені ремонтні роботи, затверджені робочі навчальні плани, укомплектовані класи і групи, систематизована матеріально-технічна база, визначені підручники і програми.

Тож упевнено і з гідністю вступайте у новий життєвий етап. Не забувайте слів мудреця і філософа Сократа: «У кожній людині є сонце, тільки дайте йому світити». Світіть самі та кожним промінчиком душі проникайте у щирі душі дітей».

Ольга ЛАКИШ, в.о. начальника управління

освіти виконкому Нововолинської міської ради.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *